Home » باشگاه خبر ورزشی » منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال

منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال

منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال

مدافع استقلال با دیدن سرمربی پیشین خود سمت او نرفت و سعی کرد با او روبرو نشود.

منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال

مدافع استقلال با دیدن سرمربی پیشین خود سمت او نرفت و سعی کرد با او روبرو نشود.

(image)
منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال

About