Home » عکس های ورزشی » مرگ ملی پوش سابق دوچرخه سواری در اتوبان قزوین – کرج (+عکس)

مرگ ملی پوش سابق دوچرخه سواری در اتوبان قزوین – کرج (+عکس)

مرگ ملی پوش سابق دوچرخه سواری در اتوبان قزوین – کرج (+عکس)

ملی پوش سابق دوچرخه سواری ایران به علت تصادف دار فانی را وداع گفت . به گزارش ایسنا، حامد ژاله از ملی پوشان سابق دوچرخه سواری ایران ساعاتی پیش در تصادف زنجیره ای که در آزاد راه قزوین – کرج رخ داد با دوچرخه دچار سانحه …

مرگ ملی پوش سابق دوچرخه سواری در اتوبان قزوین – کرج (+عکس)

ملی پوش سابق دوچرخه سواری ایران به علت تصادف دار فانی را وداع گفت . به گزارش ایسنا، حامد ژاله از ملی پوشان سابق دوچرخه سواری ایران ساعاتی پیش در تصادف زنجیره ای که در آزاد راه قزوین – کرج رخ داد با دوچرخه دچار سانحه …

(image)
مرگ ملی پوش سابق دوچرخه سواری در اتوبان قزوین – کرج (+عکس)

About