Home » باشگاه خبر ورزشی » مربی اسپانیایی روی نیمکت استقلال می نشیند

مربی اسپانیایی روی نیمکت استقلال می نشیند

مربی اسپانیایی روی نیمکت استقلال می نشیند

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال یکی از دوستان قدیمی خود را برای حضور بر روی نیمکت این تیم انتخاب کرد.

مربی اسپانیایی روی نیمکت استقلال می نشیند

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال یکی از دوستان قدیمی خود را برای حضور بر روی نیمکت این تیم انتخاب کرد.

(image)
مربی اسپانیایی روی نیمکت استقلال می نشیند

About