Home » باشگاه خبر ورزشی » مخالفت AFC با پیشنهاد اماراتی ها و سعودی ها برای لیگ آسیا

مخالفت AFC با پیشنهاد اماراتی ها و سعودی ها برای لیگ آسیا

مخالفت AFC با پیشنهاد اماراتی ها و سعودی ها برای لیگ آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد سعودیها برای تک بازی شدن لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد.

مخالفت AFC با پیشنهاد اماراتی ها و سعودی ها برای لیگ آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد سعودیها برای تک بازی شدن لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد.

(image)
مخالفت AFC با پیشنهاد اماراتی ها و سعودی ها برای لیگ آسیا

About