Home » باشگاه خبر ورزشی » محکومیت 60 ساله پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک امریکا

محکومیت 60 ساله پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک امریکا

محکومیت 60 ساله پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک امریکا

پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک آمریکا به جرم سوء استفاده اخلاقی از ورزشکاران به 60 سال حبس محکوم شد.

محکومیت 60 ساله پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک امریکا

پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک آمریکا به جرم سوء استفاده اخلاقی از ورزشکاران به 60 سال حبس محکوم شد.

(image)
محکومیت 60 ساله پزشک متجاوز تیم ژیمناستیک امریکا

About