Home » باشگاه خبر ورزشی » ماجرای شفرومخفی کردن شیرینی تبریزازهمسرش!

ماجرای شفرومخفی کردن شیرینی تبریزازهمسرش!

ماجرای شفرومخفی کردن شیرینی تبریزازهمسرش!

وینفرد شفرد پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی در تبریز بار دیگر هنرش در روابط عمومی و تبحرش در جذب افکار عمومی : بسیار خوشحالم که اینجا در تبریز هستم. میهمان نوازی از فرودگاه با دسته گلی که به ما دادند، شروع شد …

ماجرای شفرومخفی کردن شیرینی تبریزازهمسرش!

وینفرد شفرد پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی در تبریز بار دیگر هنرش در روابط عمومی و تبحرش در جذب افکار عمومی : بسیار خوشحالم که اینجا در تبریز هستم. میهمان نوازی از فرودگاه با دسته گلی که به ما دادند، شروع شد …

(image)
ماجرای شفرومخفی کردن شیرینی تبریزازهمسرش!

About