Home » اخبار جام باشگاه ها » ماجرای توافق باشگاه پرسپولیس با مسئولان ریزه اسپور ترکیه

ماجرای توافق باشگاه پرسپولیس با مسئولان ریزه اسپور ترکیه

ماجرای توافق باشگاه پرسپولیس با مسئولان ریزه اسپور ترکیه

مدیران پرسپولیس طی مذاکراتی با مسئولان ریزه اسپور ترکیه توانستند رضایت آنها را جلب کنند.

ماجرای توافق باشگاه پرسپولیس با مسئولان ریزه اسپور ترکیه

مدیران پرسپولیس طی مذاکراتی با مسئولان ریزه اسپور ترکیه توانستند رضایت آنها را جلب کنند.

(image)
ماجرای توافق باشگاه پرسپولیس با مسئولان ریزه اسپور ترکیه

About