Home » باشگاه خبر ورزشی » قهرمانی دور از دسترس نیست/ قاضی: به هیچ عنوان مشکل مالی نداریم

قهرمانی دور از دسترس نیست/ قاضی: به هیچ عنوان مشکل مالی نداریم

قهرمانی دور از دسترس نیست/ قاضی: به هیچ عنوان مشکل مالی نداریم
آقای گل جام حذفی می گوید: «تلاش خواهیم کرد تا در بازی های بعدی هم به نتیجه برسیم، قهرمانی برای ما دور از دسترس نیست.»

قهرمانی دور از دسترس نیست/ قاضی: به هیچ عنوان مشکل مالی نداریم

آقای گل جام حذفی می گوید: «تلاش خواهیم کرد تا در بازی های بعدی هم به نتیجه برسیم، قهرمانی برای ما دور از دسترس نیست.»
قهرمانی دور از دسترس نیست/ قاضی: به هیچ عنوان مشکل مالی نداریم

About