Home » باشگاه خبر ورزشی » قلعه بعد از9سال فینال جام حذفی را می‌بیند؟

قلعه بعد از9سال فینال جام حذفی را می‌بیند؟

قلعه بعد از9سال فینال جام حذفی را می‌بیند؟
27 خرداد 1387 روزی بود که امیر قلعه نویی برای آخرین بار فینال جام حذفی را به چشم دید ،تراکتورسازی با قلعه نویی میتواند فینالیست جام حذفی شود .

قلعه بعد از9سال فینال جام حذفی را می‌بیند؟

27 خرداد 1387 روزی بود که امیر قلعه نویی برای آخرین بار فینال جام حذفی را به چشم دید ،تراکتورسازی با قلعه نویی میتواند فینالیست جام حذفی شود .
قلعه بعد از9سال فینال جام حذفی را می‌بیند؟

About