Home » باشگاه خبر ورزشی » قرار داد زیدان با رئال مادرید تمدید شد

قرار داد زیدان با رئال مادرید تمدید شد

سایت اسپانیایی ال فیچاخس ادعا کرد که مدیران رئال مادرید بند تمدید قرارداد زین الدین زیدان با این باشگاه را فعال کردند.

اخبر جهان

مدرسه

About