Home » عکس های ورزشی » فریم به فریم در شب تلخ وزنه برداری؛/ اعتراضات نا‌فرجام بهداد (عکس)

فریم به فریم در شب تلخ وزنه برداری؛/ اعتراضات نا‌فرجام بهداد (عکس)

فریم به فریم در شب تلخ وزنه برداری؛/ اعتراضات نا‌فرجام بهداد (عکس)
آرای مشکوک داوران و هیات ژوری دسته فوق سنگین وزنه برداری مدال سنتی را از چنگ ایران درآورد تا این طور اعتراضات را به همراه داشته باشد.

فریم به فریم در شب تلخ وزنه برداری؛/ اعتراضات نا‌فرجام بهداد (عکس)

آرای مشکوک داوران و هیات ژوری دسته فوق سنگین وزنه برداری مدال سنتی را از چنگ ایران درآورد تا این طور اعتراضات را به همراه داشته باشد.
فریم به فریم در شب تلخ وزنه برداری؛/ اعتراضات نا‌فرجام بهداد (عکس)

دانلود فیلم جدید

About