Home » عکس های ورزشی » عکس لبخند «بولت» چگونه ثبت شد؟

عکس لبخند «بولت» چگونه ثبت شد؟

عکس لبخند «بولت» چگونه ثبت شد؟
عکاس استرالیایی یکی از برترین تصاویر ثبت‌شده از المیپیک ریو گفت، فکر نمی‌کردم این عکس تا این حد معروف شود.

عکس لبخند «بولت» چگونه ثبت شد؟

عکاس استرالیایی یکی از برترین تصاویر ثبت‌شده از المیپیک ریو گفت، فکر نمی‌کردم این عکس تا این حد معروف شود.
عکس لبخند «بولت» چگونه ثبت شد؟

تکنولوژی جدید

About