Home » باشگاه خبر ورزشی » عنایتی: گل محمدی جواب کار ناجوانمردانه اش را می بیند

عنایتی: گل محمدی جواب کار ناجوانمردانه اش را می بیند

عنایتی: گل محمدی جواب کار ناجوانمردانه اش را می بیند

رضا عنایتی شب گذشته از شنیدن خبر جدایی رضا شربتی بازیکن کلیدی تیمش شوکه شده و واکنش تندی به این موضوع داشته است .

عنایتی: گل محمدی جواب کار ناجوانمردانه اش را می بیند

رضا عنایتی شب گذشته از شنیدن خبر جدایی رضا شربتی بازیکن کلیدی تیمش شوکه شده و واکنش تندی به این موضوع داشته است .

(image)
عنایتی: گل محمدی جواب کار ناجوانمردانه اش را می بیند

About