Home » باشگاه خبر ورزشی » عنایتی: از الهامی سوال کنید مشکلش چیست

عنایتی: از الهامی سوال کنید مشکلش چیست

عنایتی: از الهامی سوال کنید مشکلش چیست
کاپیتان صبا شایعه درگیری‌اش با مربی این تیم در پایان بازی با پرسپولیس در هفته چهارم لیگ‌برتر را تکذیب می‌کند.

عنایتی: از الهامی سوال کنید مشکلش چیست

کاپیتان صبا شایعه درگیری‌اش با مربی این تیم در پایان بازی با پرسپولیس در هفته چهارم لیگ‌برتر را تکذیب می‌کند.
عنایتی: از الهامی سوال کنید مشکلش چیست

دانلود نرم افزار

About