Home » اخبار فوتبال » علی دایی در میان 48 اسطوره فوتبال دنیا

علی دایی در میان 48 اسطوره فوتبال دنیا

فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فو‌تبا‌ل فهرست 48 اسطوره فو‌تبا‌ل دنیا را اعلام کرد که در این فهرست نام علی دایی نیز مشاهده می‌شود.

پرس نیوز

مجله اتومبیل

About