Home » باشگاه خبر ورزشی » علی دایی: از جایی می خوری که نفهمی!

علی دایی: از جایی می خوری که نفهمی!

علی دایی: از جایی می خوری که نفهمی!

ورزش سه: یک پنالتی موجب شد یکی از آرام ترین روزهای علی دایی در کنار زمین با آرامش تمام نشود و دوباره فریاد اعتراض او بلند شود. …

علی دایی: از جایی می خوری که نفهمی!

ورزش سه: یک پنالتی موجب شد یکی از آرام ترین روزهای علی دایی در کنار زمین با آرامش تمام نشود و دوباره فریاد اعتراض او بلند شود. …

(image)
علی دایی: از جایی می خوری که نفهمی!

About