Home » باشگاه خبر ورزشی » علی‌اف: / ایران توانایی میزبانی جام‌جهانی فوتسال را دارد

علی‌اف: / ایران توانایی میزبانی جام‌جهانی فوتسال را دارد

علی‌اف: / ایران توانایی میزبانی جام‌جهانی فوتسال را دارد
رییس کمیته فوتسال روسیه در مورد بازی‌های دوستانه ایران و روسیه، میزبانی جام جهانی و تعامل بین دو کشور صحبت کرد.

علی‌اف: / ایران توانایی میزبانی جام‌جهانی فوتسال را دارد

رییس کمیته فوتسال روسیه در مورد بازی‌های دوستانه ایران و روسیه، میزبانی جام جهانی و تعامل بین دو کشور صحبت کرد.
علی‌اف: / ایران توانایی میزبانی جام‌جهانی فوتسال را دارد

About