Home » باشگاه خبر ورزشی » عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

چهار تیم ایرانی در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا فقط 2 گل دریافت کردند.

عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

چهار تیم ایرانی در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا فقط 2 گل دریافت کردند.

(image)
عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

About