Home » باشگاه خبر ورزشی » عصبانیت ساسان انصاری در مراسم برترین ها

عصبانیت ساسان انصاری در مراسم برترین ها

عصبانیت ساسان انصاری در مراسم برترین ها

ورزش سه: مهاجم موفق فصل گذشته فولاد خوزستان به شدت بابت بی توجهی به مهمان این برنامه عصبانی شد و نارضایتی خود را اعلام کرد. …

عصبانیت ساسان انصاری در مراسم برترین ها

ورزش سه: مهاجم موفق فصل گذشته فولاد خوزستان به شدت بابت بی توجهی به مهمان این برنامه عصبانی شد و نارضایتی خود را اعلام کرد. …

(image)
عصبانیت ساسان انصاری در مراسم برترین ها

About