Home » باشگاه خبر ورزشی » عذاب وجدان مورینیو در مورد دیپای و یانگ

عذاب وجدان مورینیو در مورد دیپای و یانگ

عذاب وجدان مورینیو در مورد دیپای و یانگ
ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد، تایید کرد از اینکه در رقابت های این فصل فرصت چندانی در اختیار اشلی یانگ و ممفیس دیپای قرار نداده، احساس خوبی ندارد.

عذاب وجدان مورینیو در مورد دیپای و یانگ

ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد، تایید کرد از اینکه در رقابت های این فصل فرصت چندانی در اختیار اشلی یانگ و ممفیس دیپای قرار نداده، احساس خوبی ندارد.
عذاب وجدان مورینیو در مورد دیپای و یانگ

About