Home » باشگاه خبر ورزشی » عبادی پور: نمی توانم زیاد سوپ لهستانی بخورم!

عبادی پور: نمی توانم زیاد سوپ لهستانی بخورم!

عبادی پور: نمی توانم زیاد سوپ لهستانی بخورم!

خبرگزاری تسنیم: حضور میلاد عبادی پور، نخستین بازیکن ایرانی در لیگ لهستان، همچنان مورد توجه رسانه های این کشور قرار دارد. مصاحبه بازیکن شماره 11 تیم اسکرا بوهاتوف را با یک سایت لهستانی زبان می خوانید. …

عبادی پور: نمی توانم زیاد سوپ لهستانی بخورم!

خبرگزاری تسنیم: حضور میلاد عبادی پور، نخستین بازیکن ایرانی در لیگ لهستان، همچنان مورد توجه رسانه های این کشور قرار دارد. مصاحبه بازیکن شماره 11 تیم اسکرا بوهاتوف را با یک سایت لهستانی زبان می خوانید. …

(image)
عبادی پور: نمی توانم زیاد سوپ لهستانی بخورم!

About