Home » عکس های ورزشی » طیبی جزء بهترین‌های غیرت در اروپا(عکس)

طیبی جزء بهترین‌های غیرت در اروپا(عکس)

طیبی جزء بهترین‌های غیرت در اروپا(عکس)
بازیکن ملی پوش ایرانی غیرت قزاقزستان در جمع بهترین‌های این باشگاه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت.

طیبی جزء بهترین‌های غیرت در اروپا(عکس)

بازیکن ملی پوش ایرانی غیرت قزاقزستان در جمع بهترین‌های این باشگاه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت.
طیبی جزء بهترین‌های غیرت در اروپا(عکس)

About