Home » باشگاه خبر ورزشی » شیطنت 4 بازیکن پرسپولیس کار دست خوردبین داد

شیطنت 4 بازیکن پرسپولیس کار دست خوردبین داد

شیطنت 4 بازیکن پرسپولیس کار دست خوردبین داد

برکناری محمود خوردبین از سرپرستی تیم فوتبال پرسپولیس نمی تواند با اتفاقات رخ داده در دبی بی ارتباط باشد.

شیطنت 4 بازیکن پرسپولیس کار دست خوردبین داد

برکناری محمود خوردبین از سرپرستی تیم فوتبال پرسپولیس نمی تواند با اتفاقات رخ داده در دبی بی ارتباط باشد.

(image)
شیطنت 4 بازیکن پرسپولیس کار دست خوردبین داد

About