Home » باشگاه خبر ورزشی » شیرجه روی چینی در تخته سه متر طلا گرفت

شیرجه روی چینی در تخته سه متر طلا گرفت

شیرجه روی چینی در تخته سه متر طلا گرفت
نماینده شیرجه چین در تخته سه متر مدال طلای المپیک را از آن خود کرد.

شیرجه روی چینی در تخته سه متر طلا گرفت

نماینده شیرجه چین در تخته سه متر مدال طلای المپیک را از آن خود کرد.
شیرجه روی چینی در تخته سه متر طلا گرفت

مرجع توریسم

About