Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست مسی از یک بازیکن 20 ساله

شکست مسی از یک بازیکن 20 ساله

شکست مسی از یک بازیکن 20 ساله

بارسلونا در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری مغلوب اسپانیول شد و نخستین شکست فصل را تجربه کرد.

شکست مسی از یک بازیکن 20 ساله

بارسلونا در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری مغلوب اسپانیول شد و نخستین شکست فصل را تجربه کرد.

(image)
شکست مسی از یک بازیکن 20 ساله

About