Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست شارلوا با کاوه رضایی

شکست شارلوا با کاوه رضایی

شکست شارلوا با کاوه رضایی

ایسنا: شارلوا پنجشنبه شب در هفته بیستم لیگ یک بلژیک برابر خنت قرار گرفت و با یک گل از میزبانش شکست خورد. کاوه رضایی در ترکیب اصلی شارلوا حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد. …

شکست شارلوا با کاوه رضایی

ایسنا: شارلوا پنجشنبه شب در هفته بیستم لیگ یک بلژیک برابر خنت قرار گرفت و با یک گل از میزبانش شکست خورد. کاوه رضایی در ترکیب اصلی شارلوا حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد. …

(image)
شکست شارلوا با کاوه رضایی

About