Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست سنگین اینتر در خانه ناپولی

شکست سنگین اینتر در خانه ناپولی

شکست سنگین اینتر در خانه ناپولی
اینتر در ادامه نتایج ضعیفش در رقابت های این فصل سری A، امشب در خانه ناپولی با نتیجه 3-0 شکست خورد.

شکست سنگین اینتر در خانه ناپولی

اینتر در ادامه نتایج ضعیفش در رقابت های این فصل سری A، امشب در خانه ناپولی با نتیجه 3-0 شکست خورد.
شکست سنگین اینتر در خانه ناپولی

About