Home » اخبار جام باشگاه ها » شکایت باشگاه پرسپولیس از طارمی

شکایت باشگاه پرسپولیس از طارمی

شکایت باشگاه پرسپولیس از طارمی

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در پی اظهارات غیر واقع مطرح شده از سوی مهدی طارمی در رسانه های جمعی که باعث تشویش اذهان عمومی، تنش و حاشیه در فوتبال ایران و نگرانی عمیق و ناراحتی شدید هواداران شد …

شکایت باشگاه پرسپولیس از طارمی

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در پی اظهارات غیر واقع مطرح شده از سوی مهدی طارمی در رسانه های جمعی که باعث تشویش اذهان عمومی، تنش و حاشیه در فوتبال ایران و نگرانی عمیق و ناراحتی شدید هواداران شد …

(image)
شکایت باشگاه پرسپولیس از طارمی

About