Home » باشگاه خبر ورزشی » شوچنکو: باکا باید بهتر از این ها کار کند

شوچنکو: باکا باید بهتر از این ها کار کند

شوچنکو: باکا باید بهتر از این ها کار کند
آندری شوچنکو، اسطوره باشگاه میلان مدعی شد که کارلوس باکا باید بهتر از این ها برای این تیم ظاهر شود.

شوچنکو: باکا باید بهتر از این ها کار کند

آندری شوچنکو، اسطوره باشگاه میلان مدعی شد که کارلوس باکا باید بهتر از این ها برای این تیم ظاهر شود.
شوچنکو: باکا باید بهتر از این ها کار کند

مرجع سلامتی

About