Home » باشگاه خبر ورزشی » شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر!

شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر!

شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر!

فدارسیون شطرنج قطر به انتقاد تند از همتای سعودی خود پرداخت و تاکید کرد که در جام جهانی شطرنج شرکت نخواهد کرد.

شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر!

فدارسیون شطرنج قطر به انتقاد تند از همتای سعودی خود پرداخت و تاکید کرد که در جام جهانی شطرنج شرکت نخواهد کرد.

(image)
شرط عجیب سعودی ها برای شطرنج بازان قطر!

About