Home » باشگاه خبر ورزشی » سپاهان محکوم به پرداخت حدود 600 میلیون شد

سپاهان محکوم به پرداخت حدود 600 میلیون شد

سپاهان محکوم به پرداخت حدود 600 میلیون شد

ایسنا: کمیته تعیین وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال، پس از بررسی مدارک و مستندات دعوی مطالبه وجه عبداله کرمی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان، به شرح زیر رای داد: …

سپاهان محکوم به پرداخت حدود 600 میلیون شد

ایسنا: کمیته تعیین وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال، پس از بررسی مدارک و مستندات دعوی مطالبه وجه عبداله کرمی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان، به شرح زیر رای داد: …

(image)
سپاهان محکوم به پرداخت حدود 600 میلیون شد

About