Home » باشگاه خبر ورزشی » سورپرایز بزرگ؛ منصوریان در تمرین استقلال حاضر می شود!

سورپرایز بزرگ؛ منصوریان در تمرین استقلال حاضر می شود!

سورپرایز بزرگ؛ منصوریان در تمرین استقلال حاضر می شود!

سرمربی استقلال در تمرین فردای این تیم شرکت می کند.

سورپرایز بزرگ؛ منصوریان در تمرین استقلال حاضر می شود!

سرمربی استقلال در تمرین فردای این تیم شرکت می کند.

(image)
سورپرایز بزرگ؛ منصوریان در تمرین استقلال حاضر می شود!

About