Home » باشگاه خبر ورزشی » سود 13 برابری راه آهن از ترانسفر میلاد/ دستمزد محمدی در ترک: 12 بازی 555 میلیون!

سود 13 برابری راه آهن از ترانسفر میلاد/ دستمزد محمدی در ترک: 12 بازی 555 میلیون!

باشگاه ترک گروژنی برای میلاد محمدی در 12 بازی پایانی فصل مبلغی در حدود 150 هزار دلار در نظر گرفته. یعنی حدود 55 میلیون تومان. اگر این مبلغ را به 12 بازی تقسیم می کنیم می شود حدود 46 میلیون و 250 هزار تومان برای هر بازی و 513 هزار تومان برای هر دقیقه.

اتوبیوگرافی

افق

About