Home » اخبار ورزشی زنان » سلیمی: وزنه برداری کثیف است، کنارش می گذارم

سلیمی: وزنه برداری کثیف است، کنارش می گذارم

سلیمی: وزنه برداری کثیف است، کنارش می گذارم

خبرگزاری تسنیم: بهداد سلیمی از احتمال خداحافظی اش از دنیای قهرمانی خبر داد. در شرایطی که بامداد امروز (چهارشنبه) بهداد سلیمی بار دیگر با ناداوری هیئت ژوری دستش از مدال نقره جهان کوتاه ماند و این حرکت حتی با اعتراض …

سلیمی: وزنه برداری کثیف است، کنارش می گذارم

خبرگزاری تسنیم: بهداد سلیمی از احتمال خداحافظی اش از دنیای قهرمانی خبر داد. در شرایطی که بامداد امروز (چهارشنبه) بهداد سلیمی بار دیگر با ناداوری هیئت ژوری دستش از مدال نقره جهان کوتاه ماند و این حرکت حتی با اعتراض …

(image)
سلیمی: وزنه برداری کثیف است، کنارش می گذارم

About