Home » باشگاه خبر ورزشی » سلبریتی های خارجی که در زلزله کنارمان ایستادند+تصاویر

سلبریتی های خارجی که در زلزله کنارمان ایستادند+تصاویر

سلبریتی های خارجی که در زلزله کنارمان ایستادند+تصاویر

زلزله کرمانشاه در کنار تمام تلخی هایی که داشت، صحنه ابراز همدردی چهره های ورزش و هنر جهان با زلزله زدگان کشورمان هم شد.

سلبریتی های خارجی که در زلزله کنارمان ایستادند+تصاویر

زلزله کرمانشاه در کنار تمام تلخی هایی که داشت، صحنه ابراز همدردی چهره های ورزش و هنر جهان با زلزله زدگان کشورمان هم شد.

(image)
سلبریتی های خارجی که در زلزله کنارمان ایستادند+تصاویر

About