Home » باشگاه خبر ورزشی » سروی: کیمیا را به خدا سپرده بودم

سروی: کیمیا را به خدا سپرده بودم

سروی: کیمیا را به خدا سپرده بودم
نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو گفت: از لحظه ای که پا به این مسابقات گذاشتیم، کیمیا و همه چیز را به خدا سپردم.

سروی: کیمیا را به خدا سپرده بودم

نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو گفت: از لحظه ای که پا به این مسابقات گذاشتیم، کیمیا و همه چیز را به خدا سپردم.
سروی: کیمیا را به خدا سپرده بودم

کتابخانه فرهنگ

About