Home » اخبار ورزشی زنان » زنگ خطر برای پرسپولیس به صدا درآمد

زنگ خطر برای پرسپولیس به صدا درآمد

زنگ خطر برای پرسپولیس به صدا درآمد

تساوی مقابل نفت و از دست دادن 2 امتیاز دیگر.حالا حتی برانکو هم احساس خطر کرده است که ممکن است اتفاقی بیفتد.

زنگ خطر برای پرسپولیس به صدا درآمد

تساوی مقابل نفت و از دست دادن 2 امتیاز دیگر.حالا حتی برانکو هم احساس خطر کرده است که ممکن است اتفاقی بیفتد.

(image)
زنگ خطر برای پرسپولیس به صدا درآمد

About