Home » باشگاه خبر ورزشی » زمان مسابقه بهداد سلیمی و سعید علی حسینی

زمان مسابقه بهداد سلیمی و سعید علی حسینی

زمان مسابقه بهداد سلیمی و سعید علی حسینی

ایسنا: در روز پایانی مسابقات جهانی وزنه برداری در آمریکا ایران دو نماینده در دسته فوق سنگین دارد که بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ساعت پنج بامداد فردا (چهارشنبه) به روی تخته می روند. …

زمان مسابقه بهداد سلیمی و سعید علی حسینی

ایسنا: در روز پایانی مسابقات جهانی وزنه برداری در آمریکا ایران دو نماینده در دسته فوق سنگین دارد که بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ساعت پنج بامداد فردا (چهارشنبه) به روی تخته می روند. …

(image)
زمان مسابقه بهداد سلیمی و سعید علی حسینی

About