Home » باشگاه خبر ورزشی » رکورد 33 میلیاردی مربی اخراجی

رکورد 33 میلیاردی مربی اخراجی

رکورد 33 میلیاردی مربی اخراجی

مربی اخراجی الاهلی امارات، رکورد دستمزد در لیگ این کشور را شکست.

رکورد 33 میلیاردی مربی اخراجی

مربی اخراجی الاهلی امارات، رکورد دستمزد در لیگ این کشور را شکست.

(image)
رکورد 33 میلیاردی مربی اخراجی

About