Home » باشگاه خبر ورزشی » رکوردافسانه ای تالاخادزه،فقط نقره و برنزیکضرب را برای سلیمی و حسینی گذاشت

رکوردافسانه ای تالاخادزه،فقط نقره و برنزیکضرب را برای سلیمی و حسینی گذاشت

رکوردافسانه ای تالاخادزه،فقط نقره و برنزیکضرب را برای سلیمی و حسینی گذاشت

وزنه بردار گرجستانی با شکستن رکورد دنیا به مدال طلا سنگین وزن رسید. به گزارش تابناک ورزشی، در روز پایانی مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا و در مسابقات سنگین وزن 2 وزنه بردار کشورمان در حرکت یکضرب با …

رکوردافسانه ای تالاخادزه،فقط نقره و برنزیکضرب را برای سلیمی و حسینی گذاشت

وزنه بردار گرجستانی با شکستن رکورد دنیا به مدال طلا سنگین وزن رسید. به گزارش تابناک ورزشی، در روز پایانی مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا و در مسابقات سنگین وزن 2 وزنه بردار کشورمان در حرکت یکضرب با …

(image)
رکوردافسانه ای تالاخادزه،فقط نقره و برنزیکضرب را برای سلیمی و حسینی گذاشت

About