Home » باشگاه خبر ورزشی » روز سخت در انتظار رضا یزدانی

روز سخت در انتظار رضا یزدانی

روز سخت در انتظار رضا یزدانی

زمان دریافت خبر: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

آزادکاران اوزان 65 و 87 کیلوگرم کشتی آزاد ایران رقیبان خود را در آخرین روز رقابت های کشتی آزاد المپیک حریفان خود را شناختند.

روز سخت در انتظار رضا یزدانی

زمان دریافت خبر: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

آزادکاران اوزان 65 و 87 کیلوگرم کشتی آزاد ایران رقیبان خود را در آخرین روز رقابت های کشتی آزاد المپیک حریفان خود را شناختند.

روز سخت در انتظار رضا یزدانی

اخبار کارگران

About