Home » عکس های ورزشی » روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس)

روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس)

روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس)

از سوی دیگر، شورای عمومی ورزش پادشاهی سعودی اعلام کرد سه ورزشگاه در شهرهای جده، ریاض و دمام برای استقبال از خانواده های سعودی جهت مشاهده مسابقات فوتبال آماده شده اند.

روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس)

از سوی دیگر، شورای عمومی ورزش پادشاهی سعودی اعلام کرد سه ورزشگاه در شهرهای جده، ریاض و دمام برای استقبال از خانواده های سعودی جهت مشاهده مسابقات فوتبال آماده شده اند.

(image)
روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس)

About