Home » باشگاه خبر ورزشی » روزبهانی: شب ها در ماشینم می خوابیدم

روزبهانی: شب ها در ماشینم می خوابیدم

روزبهانی: شب ها در ماشینم می خوابیدم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

تنها نماینده بوکس ایران در المپیک برزیل، گفت: مقصر صد درصد ناکامی من مسؤولان فدراسیون هستند و کافی شاپ رفتن من به هیچ کسی ارتباط ندارد.

روزبهانی: شب ها در ماشینم می خوابیدم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

تنها نماینده بوکس ایران در المپیک برزیل، گفت: مقصر صد درصد ناکامی من مسؤولان فدراسیون هستند و کافی شاپ رفتن من به هیچ کسی ارتباط ندارد.

روزبهانی: شب ها در ماشینم می خوابیدم

نخبگان

About