Home » باشگاه خبر ورزشی » رزومه بازیکن پرتغالی جدید استقلال

رزومه بازیکن پرتغالی جدید استقلال

رزومه بازیکن پرتغالی جدید استقلال

مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال دو ملیتی بوده و به تازگی از تیم قبلی خود جدا شده است.

رزومه بازیکن پرتغالی جدید استقلال

مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال دو ملیتی بوده و به تازگی از تیم قبلی خود جدا شده است.

(image)
رزومه بازیکن پرتغالی جدید استقلال

About