Home » باشگاه خبر ورزشی » رد کردن احتمال اشتباه در خریدهای زمستانی والنسیا/ نویل: خرید چریشف از رئال اشتباه نبود

رد کردن احتمال اشتباه در خریدهای زمستانی والنسیا/ نویل: خرید چریشف از رئال اشتباه نبود

سرمربی والنسیا احتمال بروز هر گونه اشتباه در خریدهای زمستانی این تیم را رد می کند.

شهر خبر

ورزشی

About