Home » باشگاه خبر ورزشی » ردپایِ شرط بندی در قضاوت عجیب بن یعقوب؟

ردپایِ شرط بندی در قضاوت عجیب بن یعقوب؟

ردپایِ شرط بندی در قضاوت عجیب بن یعقوب؟

وبسایت نود: اشتباهات پرتعداد محمد امیرول ایزوان یعقوب، داور مالزیایی بازی استقلال و العین، آنقدر عجیب بود که استقلالی ها و یا حتی ناظران داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نتوانند سهوی بودن آن را بپذیرند …

ردپایِ شرط بندی در قضاوت عجیب بن یعقوب؟

وبسایت نود: اشتباهات پرتعداد محمد امیرول ایزوان یعقوب، داور مالزیایی بازی استقلال و العین، آنقدر عجیب بود که استقلالی ها و یا حتی ناظران داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نتوانند سهوی بودن آن را بپذیرند …

(image)
ردپایِ شرط بندی در قضاوت عجیب بن یعقوب؟

About