Home » باشگاه خبر ورزشی » رحمتی از استقلال کنار گذاشته می شود

رحمتی از استقلال کنار گذاشته می شود

رحمتی از استقلال کنار گذاشته می شود

خبرگزاری مهر: سئوال مشترکی که از سوی اصحاب رسانه از حاضران در نشست کمیته فنی استقلال در پایان دومین نشست رسمی آنها صورت گرفت و پاسخ مشترکی هم به آن داده شد …

رحمتی از استقلال کنار گذاشته می شود

خبرگزاری مهر: سئوال مشترکی که از سوی اصحاب رسانه از حاضران در نشست کمیته فنی استقلال در پایان دومین نشست رسمی آنها صورت گرفت و پاسخ مشترکی هم به آن داده شد …

(image)
رحمتی از استقلال کنار گذاشته می شود

About