Home » باشگاه خبر ورزشی » راه چاره ما اعتصاب نبود/ مهاجری: 10 دقیقه ابتدایی بازی خواب بودیم

راه چاره ما اعتصاب نبود/ مهاجری: 10 دقیقه ابتدایی بازی خواب بودیم

راه چاره ما اعتصاب نبود/ مهاجری: 10 دقیقه ابتدایی بازی خواب بودیم
سرمربی پدیده مشهد می گوید در بازی برابر نفتی ها این تیم تنها ده دقیقه ابتدایی بازی را از دست داد و دروازه خود را باز شده دید، مهاجری می گوید آنها موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتند.

راه چاره ما اعتصاب نبود/ مهاجری: 10 دقیقه ابتدایی بازی خواب بودیم

سرمربی پدیده مشهد می گوید در بازی برابر نفتی ها این تیم تنها ده دقیقه ابتدایی بازی را از دست داد و دروازه خود را باز شده دید، مهاجری می گوید آنها موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتند.
راه چاره ما اعتصاب نبود/ مهاجری: 10 دقیقه ابتدایی بازی خواب بودیم

فروش بک لینک

About