Home » باشگاه خبر ورزشی » راز غیبت جادوگر در جمع ستارگان مشخص شد

راز غیبت جادوگر در جمع ستارگان مشخص شد

راز غیبت جادوگر در جمع ستارگان مشخص شد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپ: روز گذشته در حالی لیست ستارگان فوتبال ایران از سوی علی پروین اعلام شد که نامی از علی کریمی در این لیست دیده نمی شود. برخی دلیل غیبت کاپیتان سابق پرسپولیس را مشکلات او با علی دایی دانستند اما به نظر می رسد این ماجرا دلیل دیگری دارد. …

راز غیبت جادوگر در جمع ستارگان مشخص شد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپ: روز گذشته در حالی لیست ستارگان فوتبال ایران از سوی علی پروین اعلام شد که نامی از علی کریمی در این لیست دیده نمی شود. برخی دلیل غیبت کاپیتان سابق پرسپولیس را مشکلات او با علی دایی دانستند اما به نظر می رسد این ماجرا دلیل دیگری دارد. …

راز غیبت جادوگر در جمع ستارگان مشخص شد

شهر خبر

About