Home » باشگاه خبر ورزشی » راز حذف ربیع خواه از ترکیب پرسپولیس

راز حذف ربیع خواه از ترکیب پرسپولیس

راز حذف ربیع خواه از ترکیب پرسپولیس

شماره 18 مورد انتقاد این روزهای پرسپولیس شرایط عجیبی را بعد از دربی هشتاد و شش پشت سر گذاشت.

راز حذف ربیع خواه از ترکیب پرسپولیس

شماره 18 مورد انتقاد این روزهای پرسپولیس شرایط عجیبی را بعد از دربی هشتاد و شش پشت سر گذاشت.

(image)
راز حذف ربیع خواه از ترکیب پرسپولیس

About